Elceram - keramické substráty


Technologie bílých substrátů

Vyrábíme keramické korundové substráty o rozměrech do 200 x 200 mm a tloušťkách v rozmezí 0,1 mm až 1,5 mm. Substráty jsou vyrobeny z 96 % korundové keramiky. Základní složkou je oxid hlinitý - Al2O3, jehož obsah je 96 %, zbylé 4 % tvoří další přísady zlepšující zpracovatelnost keramické suspenze a vlastnosti vypálené keramiky. Keramická suspenze, ze které jsou vyrobeny keramické substráty, je vyrobena ze surovin nejvyšší kvality. Tyto suroviny podléhají pravidelným vstupním kontrolám.

Příprava keramické suspenze probíhá v kulových mlýnech, kde dochází k homogenizaci oxidu hlinitého s přísadami. Tím vznikne keramická hmota, která je dále zpracovávána na licí lince, kde je pomalu zasušena. Tím vznikne syrová keramická fólie, ze které se za syrova vyrábí keramické substráty požadované velikosti. Další technologickou operací je výpal podle přesně definovaného teplotního profilu. Tím vznikne keramický substrát s unikátními vlastnostmi vhodný pro celou řadu aplikací v elektrotechnice. 

 

Standardní rozměry keramických substrátů:

  • 108 x 108 x 0,3 mm
  • 108 x 108 x 0,635 mm
  • 108 x 108 x 1 mm
  • 105 x 105 x 0,635 mm
  •  115 x 115 x 1 mm
  •   160 x 108 x 1 mm
     

 

Technologie planárního lití (Doctor Blade technology)

Jako jediní v ČR vlastníme licí linku na lití keramické fólie. Díky tomu jsme schopni vyrábět širokou škálu keramických substrátů různých rozměrů dle požadavků zákazníka.  V roce 2011 byla linka inovována a doplněna o recyklaci par z organických rozpouštědel, které se uvolňují během procesu sušení. Jedná se o uzavřený výrobní cyklus, díky kterému není zatěžováno životní prostředí a jsou výrazným způsobem snižovány náklady na výrobu. Maximální šířka keramické fólie je 1 m, maximální tloušťka 1,5 mm a minimální tloušťka je 0,1 mm. 

 

Lisování / ražení  keramiky ze syrové keramické fólie, prosyp

Ze syrové keramické fólie jsou razicími lisy naraženy keramické substráty nebo již výrobky složitějších tvarů. Tyto výrobky jsou posléze posypány jemným korundovým práškem na prosypové lince. Tento prášek při sintrovacím výpalu zabraňuje slepení vypalovaných výrobků. Disponujeme čtyřmi lisy o tlacích 10 a 20 tun.

 

Sintrovací a resintrovací výpal keramiky

K výpalu keramiky (sintrování) máme k dispozici 2 průběžné elektrické pece od výrobce RIEDHAMMER na jejichž konstrukci jsme se sami podíleli. Pro rovnací (resintrovací) výpaly používáme dvě průběžné elektrické pece od japonského výrobce TOKAI KONETSU KOGYO. Maximální vypalovací teplota se při sintrování pohybuje okolo 1580 °C. 

Rozměry vypalovacího kanálu u sintrovací pece jsou 280 x 270 mm, maximální zatižitelnost pece 30 kg / hod, maximální obsah organických složek 10 %. 

 

Leštění keramiky

Keramický prášek, zabraňující slepení vypalované keramiky, musí být po výpalu odstraněn. K tomuto účelu využíváme leštičky, které pracují na principu otryskávání substrátu korundovým práškem smíseným s vodou. Po vyleštění je průhyb keramiky v případě potřeby vyrovnán v rovnacím výpalu.

 

Kontrola vypálené keramiky

Vypálenou a vyrovnanou keramiku je třeba dále zkontrolovat. Kontrolu provádí oddělení kontrol podle katalogu vad, kde jsou jednotlivé vady specifikovány. Vadami mohou být např. trhliny, povrchové rýhy, praporky, póry, průhyb, boule atd.

 

Obrábění keramiky CO2 laserem

Keramiku lze obrábět buď za syrového stavu technologií rýhování za syrova nebo po již po sintrovacím výpalu. Náklady na výrobu keramiky rýhované za syrova jsou nižší a proto je tato technologie vhodná pro velké série, příprava takové výroby je však zpočátku finančně i časově náročnější. Oproti tomu keramika řezaná CO2 laserem je určena pro malé a střední série popř. pro aplikace se speciálními požadavky, kde je kladen velký důraz na velkou rychlost dodávk a malé počáteční náklady.

 

Analýza  keramiky

Vlastníme měřící zařízení, které využíváme při kontrole a analýze výrobního procesu. Jedná se o profilometry, drsnoměry, hustoměry, vizkozimetry, přesné váhy, atd. Dále vlastníme konfokální mikroskop Olympus, díky kterému můžeme pořídit 3D obraz povrchu materiálů.

 

 Lisování keramiky

Výpal keramiky

 

     
Lis na lisování keramických potenciometrů  Vypálené výrobky na výstupu sintrovací pece