Elceram - keramické substráty


Vlastnosti keramiky


Vlastnosti keramiky

Základní specifikace materiálu s 96 % obsahem Al2O3 jsou uvedeny v tabulce

 

 • Položka
Typická hodnota
 • Alumina - obsah Al2O3
96 %
 • Barva
bílá
 • Specifická hmotnost
3,7 g/cm3
 • Drsnost povrchu Ra
0,25 - 0,7 µm
 • Nasákavost
0 %
 • Pevnost v ohybu
376 N/mm2
 • Tepelná vodivost (při 25 °C)
24 W/m.K
 • Koeficient teplotní roztažnosti 
7,2 . 10-6 / K
 • Dielektrická konstanta (při 1 MHz)
9,5
 • Elektrická pevnost
14 kV/mm
 • Objemový odpor
1011 Ohm.cm